AG.Plastics: passion makes the difference
NL FR EN DE CZ

Geachte bezoeker,

We hebben deze internetvoorstelling tot in de puntjes nagezien en we proberen om de site steeds verder te ontwikkelen en te actualiseren. We zijn echter niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen of mogelijke verouderde informatie.

De website van AG.Plastics is aangepast voor Microsoft Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 2 en Opera 9 browsers.

Auteursrecht

Geen enkel onderdeel van deze internet publicatie/website mag overgenomen worden, onder geen enkele vorm, noch door elektronische, mechanische wijze, noch door prints, fotokopies, opnames of gegevensopslag, of herwinningssysteem via geheugen, zonder voorgaande schriftelijke toelating van AG.Plastics N.V., uitgezonderd de bestekteksten in Word-formaat.

Bij het gebruik van de berekeningsprogramma's Skylux®-EP, Pergofast, Clicksyfast en Climafast kan AG.Plastics niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele berekeningsfouten, begaan door de gebruiker. Misbruik van één van de voornoemde berekeningsprogramma's zal vervolgd worden.

Niettegenstaande al het mogelijke gedaan wordt om de juistheid van de informatie van de internetpublicatie/website te verzekeren, zijn noch de uitgevers, noch de auteurs, noch hun agenten verantwoordelijk voor fouten of weglatingen.

Deze website bevat eventueel links van of naar externe websites. Het consulteren van deze sites gebeurt op risico van de bezoeker. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Enkel en alleen de exploitanten van gelinkte sites dragen de verantwoordelijkheid voor de inhoud.

U mag gegevens afkomstig van uw eigen website(s) niet combineren (of derden toestaan gegevens afkomstig van hun eigen website(s) te combineren) met persoonlijk identificeerbare informatie uit welke bron dan ook. U dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde privacywet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van de Service en het verzamelen van informatie van bezoekers van Uw websites. U dient op een prominente plaats op uw website een adequaat privacybeleid op te nemen (en U daaraan te houden). U dient ook redelijke inspanningen te leveren om de aandacht van websitegebruikers te vestigen op een verklaring die in alle wezenlijke opzichten als volgt luidt:

“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

© Copyright AG.Plastics N.V. Belgium

Gepubliceerd door :
AG.Plastics N.V.
Spinnerijstraat 100
8530 Stasegem
tel +32 (0) 56 20 00 00
fax +32 (0) 56 21 95 99
info@agplastics.com

Uitgegeven door:
Deze website is ontworpen door AG.Plastics N.V.
Gelieve al uw opmerkingen in verband met deze website door te geven aan info@agplastics.com.
Dank bij voorbaat.

Alvast bedankt voor het lezen van deze belangrijke opmerkingen. We hopen dat u evenveel plezier beleeft aan uw bezoek aan deze website, als wij bij de creatie ervan.

AG.Plastics N.V.

Top
Spinnerijstraat 100 - B-8530 Stasegem - Tel +32 (0) 56 20 00 00 - Fax +32 (0) 56 21 95 99 - info@agp.be
© 2017 AG.PLASTICS NV · Disclaimer

Daglichtkrant

Liquidatie

Liquidatie

RWA-service

Liquidatie